วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วารสาร ฉบับที่12


ทักทายกัน....ประสาพี่น้อง
       เป็นที่ทราบกันดีว่าในเดือนมีนาคม ทุกปี เป็นช่วงสอบไล่ของนักเรียน ซึ่งหมายถึงการจะได้ขึ้นชั้นใหม่ ย้อนดูความรู้สึกสมัยเด็กของตนเองนั้น ช่างตื่นเต้นจริงๆก็ไม่รู้ว่าเด็กๆ ยุคสมัยนี้จะยังรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่า เพราะรูปแบบของการสอบต่างจากเดิม มีการสอบวัดความรู้ตั้งแต่ในระดับชั้นเรียน จนถึงระดับชาติ ทั้งครูทั้งนักเรียนจึงต้องปรับตัวกันยกใหญ่
       การสอบนั้นมุ่งประมวลความรู้ของผู้เรียน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะประมวลความรู้สึก และความสุขของการใช้ชีวิตได้กี่มากน้อย  จะอย่างไรก็ตาม พวกเราในฐานะของคนในวงการศึกษา ก็คงจะต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้เด็กๆ ที่เป็นลูกศิษย์มีคุณลักษณะ คนดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข”     ให้จงได้

                                                    ปราโมทย์  พลศักดิ์เดช

.......วันสำคัญในรอบปี....
    วันสำคัญ หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในอดีต  มีขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนในสังคมได้ตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น ด้วยความภาคภูมิใจ หรือเพื่อเป็นแบบอย่าง ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันมา เรียงลำดับในแต่ละเดือน ดังนี้
    มกราคม  มี  8 วัน
1 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่   /(เสาร์ที่ 2) วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. วันการบินแห่งชาติ /14 ม.ค.  วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ/ 16 ม.ค.  วันครู /  17 ม.ค. วันพ่อขุนรามคำแหง/ 22 ม.ค.  วันสถาปนา อพป.แห่งชาติ / 25 ม.ค. วันกองทัพไทย 
     กุมภาพันธ์ มี  7  วัน
2 ก.พ. วันนักประดิษฐ์/ 3 ก.พ. วันทหารผ่านศึก/ 10 ก.พ. วันอาสารักษาดินแดน  24 ก.พ. วันศิลปินแห่งชาติ/ 25 ก.พ.วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ/ 26 ก.พ. วันสหกรณ์แห่งชาติ/ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)วันมาฆบูชา
     มีนาคม  มี  7  วัน
5 มี.ค. วันสื่อสารมวลชน/ 8 มี.ค.วันสตรีสากล/ 13 มี.ค. วันช้างไทย/ 18 มี.ค. วันท้องถิ่นไทย / 20 มี.ค. วันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ/ 22 มี.ค.วันน้ำของโลก/ 27 มี.ค.วันกองทัพอากาศ
     เมษายน  มี   11 วัน
1 เม.ย.วันออมสิน/ 1 เม.ย.วันข้าราชการพลเรือน/ 2 เม.ย. วันอนุรักษ์มรดกไทย/2 เม.ย.วันรักการอ่าน/ 6 เม.ย.วันจักรี/ 13 เม.ย.วันผู้สูงอายุ/ 13 เม.ย.วันประมงแห่งชาติ/ 13-15 เม.ย.วันสงกรานต์/14 เม.ย.วันครอบครัว/ 22 เม.ย.วันคุ้มครองโลก/ 24 เม.ย.วันเทศบาล
     พฤษภาคม  มี  6  วัน
1 พ.ค.วันแรงงาน/ 5 พ.ค.วันฉัตรมงคล/ (เดือน 6)วันพืชมงคล/ (ขึ้น15ค่ำเดือน6)วันวิสาขบูชา/ (ขึ้น15ค่ำเดือน6)วันต้นไม้แห่งชาติ/ 31พ.ค.วันงดสูบบุหรี่โลก
     มิถุนายน  มี  5 วัน
5 มิ.ย.วันสิ่งแวดล้อมโลก/ 9 มิ.ย.วันอานันทมหิดล/ 24 มิ.ย.วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง/ 26 มิ.ย.วันสุนทรภู่/ 26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติด
กรกฎาคม  มี  4  วัน
1 ก.ค.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ/ (ขึ้น15ค่ำ เดือน8)วันอาสาฬหบูชา/(แรม1ค่ำ เดือน8)วันเข้าพรรษา/ 29 ก.ค.วันภาษาไทยแห่งชาติ
     สิงหาคม  มี  4  วัน
4 ส.ค. วันสื่อสารแห่งชาติ/ 7 ส.ค.วันรพี/ 12 ส.ค.วันแม่แห่งชาติ/ 18 ส.ค.วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
     กันยายน  มี  7  วัน
1 ก.ย.วันสืบ นาคเสถียร/ 6 ก.ย.วันดนตรี/ 15 ก.ย.วันศิลป์   พีระศรี/ 16 ก.ย.วันโอโซนโลก/ 20 ก.ย.วันเยาวชนแห่งชาติ/ 20 ก.ย.วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ/ 24 ก.ย.วันมหิดล
     ตุลาคม  มี  12  วัน
(แรม15ค่ำเดือน10)วันสารทไทย/ (ขึ้น15ค่ำเดือน11)วันออกพรรษา/ 13 ต.ค.วันตำรวจ/ 14 ต.ค.วันประชาธิปไตย/        15 ต.ค.วันเทคโนโลยีไทย/ 21 ต.ค.วันสังคมสงเคราะห์/     21 ต.ค.วันพยาบาล/ 21 ต.ค.วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ/ 21 ต.ค.วันรักต้นไม้ประจำปี/ 23 ต.ค.วันปิยะมหาราช/       24 ต.ค.วันสหประชาชาติ/ 31 ต.ค.วันออมแห่งชาติ
     พฤศจิกายน  มี 6  วัน
(ขึ้น15ค่ำเดือน12)วันลอยกระทง/ (เสาร์ที่2)วันคนพิการ/  14 พ.ย.วันบิดาฝนหลวง/ 20 พ.ย.วันกองทัพเรือ/ 25 พ.ย.วันวชิราวุธ-วันประถมศึกษา/ 27 พ.ย.วันสาธารณสุขแห่งชาติ
     ธันวาคม  มี  10  วัน
1 ธ.ค.วันเอดส์โลก/ 4 ธ.ค.วันสิ่งแวดล้อมไทย/ 5 ธ.ค.วันพ่อแห่งชาติ/ 10 ธ.ค.วันรัฐธรรมนูญ/ 16 ธ.ค.วันกีฬาแห่งชาติ/ 25 ธ.ค.วันคริสต์มาส/ 26 ธ.ค.วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ/  28 ธ.ค.วันตากสินมหาราช/ 31 ธ.ค.วันสิ้นปี
      รวมเบ็ดเสร็จ 87 วัน ก็ประมาณ หนึ่งในสี่ ของปี   ทีเดียวเชียวครับพี่น้อง………………
ขอบคุณข้อมูล    http://www.yenta4.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น